Menu Sluiten

Wat zijn de huurvoorwaarden om te mogen huren?

Inkomensnorm
Om in aanmerking te komen voor een Cubes woning toetsen wij je inkomen en stellen daarbij de volgende eisen:
  • een bruto jaarinkomen als eenverdiener van minimaal 3,5 keer de jaarhuur;
  • een gezamenlijk bruto jaarinkomen als tweeverdieners van minimaal 4,5 keer de jaarhuur.
Gepensioneerde
Indien u gepensioneerd bent, kunt u dit aantonen door middel van jaaropgaves. De inkomensnorm voor gepensioneerden is gelijk aan die van aspirant-huurders met een inkomen uit arbeid.
Zelfstandig ondernemer / uitzendkracht
Voor zelfstandigen en uitzendkrachten gelden andere inkomensberekeningen en/of aanvullende voorwaarden. Deze worden individueel geval bekeken. Zelfstandig ondernemers dienen ons te kunnen voorzien van een recente winst- of verliesrekening van minimaal één volledig boekjaar.
Aanvullende voorwaarden
Je mag geen betalingsachterstand hebben bij je huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Inkomsten moet worden aangetoond door bijvoorbeeld recente salarisstroken, werkgeversverklaring of accountantsverklaring, dan wel de inkomstenbelasting van de belastingdienst.
Bij twijfel of je wel aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, zal je individuele situatie bekeken worden en is het mogelijk dat er aanvullende voorwaarden worden gesteld. Je kunt hiervoor rekening houden met bijvoorbeeld een waarborgsom of bankgarantie. De hoogte van de waarborgsom wordt per individueel geval vastgesteld. Dat kan maximaal tot 3x de kale maandhuur incl. servicekosten zijn.
Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning. De verhuurmakelaar/beheerder behoudt zich het recht voor om een aspirant huurder zonder opgaaf van reden af te wijzen op basis van de aangeleverde gegevens.
Eigen vermogen
Wanneer je beschikt over eigen vermogen op een Nederlandse bankrekening, dan kun je 10 procent van het eigen vermogen bij je bruto jaarinkomen optellen. Je dient het eigen vermogen bij ons aan te tonen door middel van bijvoorbeeld kopie
bankafschrift.
Valsheid in geschrifte
Wanneer een aspirant huurder vervalste documenten aanlevert om in aanmerking te komen voor een huurwoning, is MVGM Wonen genoodzaakt om aangifte te doen bij de politie wegens Valsheid in geschrifte (art. 225 van het Strafrecht). De aspirante huurder komt vanzelfsprekend niet meer in aanmerking voor huurwoning via MVGM Wonen. bankgarantie. De hoogte van de waarborgsom wordt per individueel geval vastgesteld. Dat kan maximaal tot 3x de kale maandhuur incl. servicekosten zijn.