Menu Sluiten

Wanneer is een waarborgsom van toepassing?

Een waarborgsom van één maand is standaard, een waarborgsom van drie maanden
wordt gevraagd indien aspirant huurder:
  • een inkomen geniet als zelfstandig ondernemer;
  • niet voldoet aan de inkomenseis zoals gesteld door verhuurder (inschrijvingen met een afwijking van meer dan 10% op de inkomensnorm kunnen niet worden geaccepteerd);
  • de inkomensnorm (deels) haalt op basis van het aangetoonde eigen vermogen;
  • uit het buitenland komt en een credit check niet mogelijk is;
  • een arbeidsovereenkomst heeeft voor een bepaalde tijd;
  • nog in zijn/haar proeftijd zit van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.