Menu Sluiten

Welke documenten moet ik aanleveren nadat ik ben ingeloot voor een woning?

Standaard documenten

 • Kopie geldig legitimatiebewijs van aanvrager en eventuele overige aanvrager (geen rijbewijs)
 • Uittreksel bevolkingsregister
 • Verklaring verhuurder/beheerder/eigenaar/hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag
 • Indien je een koopwoning hebt vragen we aanvullend om een jaaropgave hypotheek en een verkoopdocument van de huidige woning (indien van toepassing)
 • In geval van scheiding: echtscheidingsconvenant

Loondienst

 • Werkgeversverklaring(en)
 • Kopie 3 recente opvolgende salarisstroken van aanvrager (en partner)
 • Kopie 3 salarisstortingen corresponderend met de salarisstroken
 • Kopie bankpas

Voor zzp –er, zelfstandig ondernemers, directeur/aandeelhouders bovendien

 • Bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel
 • Recente accountantsverklaring met balans en winst/verliesrekening over het afgelopen 2 jaar
 • Een inschatting, door een accountant opgesteld, van het verwachte resultaat van het komende boekjaar
 • Kopie meest recente aanslag Inkomstenbelasting
 • Kopie bankafschrift zakelijke rekening (niet ouder dan 1 maand)

Wanneer het inkomen voortkomt uit een onderneming zal altijd een waarborgsom van 3 maanden de huurprijs gehanteerd worden.

Voor gepensioneerden

 • Beschikking/Specificatie/Kopie laatste jaaropgave AOW en eventueel aanvullend pensioen
 • Laatste storting AOW en eventueel aanvullend pensioen